زندگی – معاش بهینه ساز اطلاعات کامپیوتر

زندگی – معاش: بهینه ساز اطلاعات کامپیوتر دستگاه هوشمند موتو رجست و جو گوگل زندگی فناورانه

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی زیاد کردن آسیب پذیری درختان در اثر آلودگی هوا

محققان دریافتند ذرات معلق موجود در هوا می تواند موجب زیاد کردن آسیب پذیری درختان در برابر خشکسالی شود. 

زیاد کردن آسیب پذیری درختان در اثر آلودگی هوا

زیاد کردن آسیب پذیری درختان در اثر آلودگی هوا

عبارات مهم : درختان

محققان دریافتند ذرات معلق موجود در هوا می تواند موجب زیاد کردن آسیب پذیری درختان در برابر خشکسالی شود.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری ساینس دیلی، بر اساس این تحقیقات، ذرات معلق موجب فراتراوش برگ ها و شدت یافتن آثار زیان بار خشکسالی بر درختان می شود. منافذ موجود روی برگ درختان امکان ورود دی اکسید کربن مورد نیاز جهت فتوسنتز را به درون گیاه فراهم می کند. بدون دسترسی به دی اکسید کربن کافی، درختان قادر به تبدیل نور خورشید به مواد مغذی نیستند، ولی باز شدن منافذ روی برگ ها موجب تبخیر آب موجود آن ها نیز می شود. این فرآیند با عنوان فراتراوش آشنا می شود.

این فرآیند امکان خنک ماندن درختان را فراهم می کند، ولی در طول خشکسالی، درختان به تمام ذخیره آب خود نیاز دارند.

زیاد کردن آسیب پذیری درختان در اثر آلودگی هوا

به همین علت درختان باید در شرایط آب و هوایی خاص بتوانند بین خطر گرسنگی و خطر خشکی تعادل برقرار کنند و در طول میلیون ها سال مهارت مورد نیاز را در این امر کسب کرده اند. با وجود این هرگز میزان ذرات معلق موجود در هوا به این میزان نبوده است.

محققان جهت بررسی اثر ذرات معلق نمونه هایی از درختان متفاوت را در معرض شرایط متفاوت آب و هوایی قرار دادند. میزان تبخیر آب این گیاه های در مجاورت هوای پاک و فیلتر شده است در مقایسه هوای آلوده شهرها بسیار کمتر بود. در این تحقیقات مشخص شد زیاد کردن ذرات معلق موجود در هوا فرایند فراتراوش را مختل می کند و موجب آسیب پذیری درختان در برابر خشکسالی می گردد.

محققان دریافتند ذرات معلق موجود در هوا می تواند موجب زیاد کردن آسیب پذیری درختان در برابر خشکسالی شود. 

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Environmental Research Letters انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: درختان | محققان | تحقیقات | خشکسالی | دی اکسید کربن | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz